banner

VI HAR LÅNG ERFARENHET

Våra ordningsvakter har lång erfarenhet och en brinnande servicekänsla. Det betyder att ni inte bara får trygghet, utan också trevligt bemötande och bra service till er och era besökare.

VAD GÖR EN ORDNINGSVAKT?

Ordningsvaktens primära uppdrag är att upprätthålla allmän ordning. En ordningsvakt är förordnad av Polisen och innehar polisiära befogenheter och skyldigheter under sin tjänstgöring. Vilket medför att i första hand lyder denne under Polis som är dennes förman. En ordningsvakt får avvisa, avlägsna samt omhänderta en person som stör den allmänna ordningen inom det område där denne tjänstgör. Detsamma gäller om straffbelagd handling ska kunna avvärjas (exempelvis neka någon tillträde till viss plats eller visst område som man misstänker kan begå brott, vara en fara för allmän ordning eller en fara för individen själv). För att upprätthålla allmän ordning har denne rätt att med laga stöd tillgripa våld för att utföra sitt uppdrag. Våldet SKALL vara proportionerligt och nödvändigt utifrån den specifika situationen. Områden där ordningsvakter kan tjänstgöra är till exempel festivaler, idrottsevenemang, krogar, tivolin, köpcentra, sjukhus, domstolar och mässor.
FRÅGA OSS

Fyll i formuläret nedan, så kontaktar vi er, så ni kan känna trygghet dygnet runt.

Våra Ordningsvakter fyller en viktig roll i samhället och hos våra kunder. Att verka för trygghet och god service till er och era kunder är viktigt. Genom respektfullt och professionellt bemötande i de varierande möten som sker under dygnets alla timmar. Vårt mål är att arbeta förebyggande för att skapa trygghet. Och när så krävs snarast möjligt åter upprätta tryggheten. Våra ordningsvakter är erfarna och serviceinriktade. Innehar godkänt förordnade av Polisen. Oberoende av omfattning eller karaktär är ni välkomna att kontakta oss!

DYGNET RUNT

  • larmutryckning
  • rondering
  • parkeringsövervakning
  • ordningsvakter

VI BEVAKAR HOS:

  • Bostadsrättsföreningar
  • Köpcentran
  • Butiker
  • Byggarbetsplatser
  • Samt hos många fler.....